Podnesite online zahtjev za vašu policu osiguranja

Auto kasko osiguranje

AUTO KASKO osiguranje Vam pruža mogućnost osiguranja motornih vozila koje pokriva materijalne štete nastale na Vašem vozilu u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste Vi lično skrivili nezgodu ili kada je vozilo uništeno ili oštećeno bez Vašeg znanja.

Puno kasko osiguranje

Puno kasko osiguranje s uključenim rizikom krađe pokriva štete nastale zbog saobraćajne nezgode uključujući samokrivicu, požar, sudar, udara groma, lom, grad (tuču), oluje, eksplozije, padavine snijega ili leda, pada ili udarca predmeta, poplave, bujice ili visoke vode, potres (zemljotres), štete na parkingu, štete nastale od životinja i divljači, zlonamjernih postupaka trećih osoba i štete nastale pri manifestacijama i demonstracijama.

Pogodnosti VIns

Plaćanje:plaćanje premije u ratama
Popust 1:popust na zaštitne uređaje protiv krađe
Popust 2:10 % popusta za jednokratno gotovinsko plaćanje
Popust 3:popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i invalidima rada
Popust 4:popust za osiguranike sa 11 vozila i više (grupno osiguranje)
Bonuspriznavanje bonusa prema AO polici

Djelimično Kasko osiguranje

– Pokriva dio rizika i ugovara se uz nižu premiju (a mogu u sve premijske grupe) i puni kasko.
– Kombinacija A – pokriveni slučajevi su: požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), snježna lavina, pad zračne letjelice, manifestacija ili demonstracija, poplava, bujice ili visoka voda.
– Bonus kod kasko osiguranja se ne gubi u slučaju štete prijavljene po djelimičnom kasko osiguranju.

Pogodnosti VIns

Plaćanje:plaćanje premije u ratama
Popust 1:popust na zaštitne uređaje protiv krađe
Popust 2:10 % popusta za jednokratno gotovinsko plaćanje
Popust 3:popust za invalidnost vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i invalidima rada
Popust 4:popust za osiguranike sa 11 vozila i više (grupno osiguranje)
Bonuspriznavanje bonusa prema AO polici
Reference

Šta kažu naši klijenti

Kvalitetom ponuda i dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga osiguranja, Agencija Vins zaista jeste sinonim za najbolji izbor usluge po mjeri klijenta.

Pošaljite nam email

Zatražite online ponudu

VIns Životno

Zatražite online ponudu

VIns Nezgoda

Zatražite online ponudu

VIns Putno zdravstveno

Zatražite online ponudu

VIns Imovina

Zatražite online ponudu

VIns Kasko

Zatražite online ponudu

VIns Auto